Skotský náhorní skot habřina
Úvod / O chovu v Habřině /

O chovu v Habřině

S chovem Skotského náhorního skotu jsme začali kolem roku 2010, kdy se zrodila myšlenka využít pole přilehlá k usedlosti Habřina pro chov zvířat. S tímto majestátním plemenem jsme se setkali již dříve při tůře na Rýchorách. Vzhledem k našim nevelkým zkušenostem s chovem skotu jsme začali zjišťovat, co by chov obnášel. Během následujícího roku jsme proto navštívili přední české chovatele, kteří nám s velkou ochotou poradili do začátků a ukázali, čeho se vyvarovat a co naopak vzít v potaz. Začala se tak rodit naše první, vlastní představa o chovu.

Pro další zkušenosti jsme následující rok vyrazili do zahraničí, kde jsme navštívili farmy a výstavy chovatelů v Německu, Rakousku a Dánsku. Při návštěvách jsme se zaměřili na výběr jedinců do základního stáda, vybavení areálů a hlavně na přístup chovatelů ke zvířatům. Na základě toho jsme si stanovili, jak zařídit náš areál a k čemu chceme náš chov vést.

Po zkušenostech jsme se rozhodli zvířata nakoupit od jedné z nejúspěšnějších chovatelek v Německu, která měla v chovu impozantního býka přímo ze Skotska a několika přilehlých farem. Rozhodující pro nás byla klidná povaha zvířat, dobrá konstituce a typické rysy. Zároveň jsme u této chovatelky absolvovali víkendový workshop zaměřený na péči o highlandy.

Pro naše highlandy jsme vybudovali několik pastvin, které na sebe navzájem navazují. Podle stupně vypasení tak zvířata můžeme jednoduše přehánět. V každé pastvině mají přístup k vodě, solnému a minerálnímu lizu, senu a přístřeší. Společně s highlandy paseme ovce plemene Suffolk, dopásající druhy, které highlandi nechají, ačkoli jich není moc :).

pastvinyhabrinagalanda

Na jaře 2011 jsme přivezli první 4 jalovice, ochočené a zvyklé na ohlávku v barvách černá, červená a dun. Další rok jsme opět v Německu nakoupili další tři, již březí, jalovice. V roce 2013 jsme pak přivezli z Rakouska krásného červeného býka, který nás zaujal typickými rysy, klidnou povahou a dobrou konstitucí.

highlandMavis

Zvířata mají celý rok přístup na pastvu s možností vstupu do lesa a do ohrady s pevnou zemí, kde mají krmiště, vodu a přístřešek. V zimních měsících krmíme vlastní seno.

Dospělé krávy se u nás pohybují ve váhách od 470 Kg do 660 Kg. Roční býci mají v průměru kolem 320 Kg, přičemž klademe důraz na klidnou povahu a typické rysy.

alexalex